Projekt Pomozte dětem

27 Červenec 2011 Zařazeno do Projekty by Administrator
Ohodnoťte tento článek
(1 hodnocení)

NROS - Nadace pro rozvoj občanské společnosti
POMOZTE DĚTEM

Významným partnerem, který nám již mnoho let pomáhá s péčí o postižené děti z celé republiky je Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize, které společně organizují celorepublikovou sbírku “Pomozte dětem”.

Devět let podpory a důvěry, to je dlouhodobé partnerství mezi Nadací rozvoje občanské společnosti a Borůvkou, Borovany. Partnerství, které pomáhá dětem s handicapem zapomenout na jejich omezení. Dává jim možnost prožít něco nového v příjemném prostředí, kde se cítí dobře a spokojeně, a kde oni jsou na prvním místě.

Jsme si vědomi, že právě bez partnerů bychom pomáhat druhým nedokázali. Proto patří celé Nadaci rozvoje občanské společnosti a především sbírkovému projektu Pomozte dětem, velké srdečné a upřímné poděkování. Společně dokážeme víc. Jedenáctý ročník sbírky podpořil projekt odlehčovacích pobytů částkou doposud nejvyšší částkou 327 440,-Kč. Děkujeme.

Malá rekapitulace dosavadní spolupráce:
První vzájemná spolupráce začala již v roce 1999, což byl 1. ročník veřejné finanční sbírky “Pomozte dětem”. Borůvka se na Nadaci rozvoje občanské společnosti obrátila s projektem, který nesl název Stabilizace týdenních respitních pobytů. Cílem respitních pobytů je ulehčit rodinám, které pečují o dítě se těžším tělesním postižením. Rodiče nám svěří své dítě či děti a my na jeden týden převezmeme jejich péči. Rodiče během této doby mají čas načerpat nové síly, do tak náročné péče, zařídit věci, které by jinak nemohli. Dítěti je během pobytu zajištěno kromě běžné péče také pravidelné podávání léků, stravování, rehabilitace. Projekt byl v prvním roce podpořen částkou  189 240,-Kč.

Projekt, kterým se Borůvka obrátila na druhý ročník sbírky nesl název: Respitní pobyty klientů s těžším postižením. Respitní pobyty našeho střediska se díky medializaci ve sbírce “Pomozte dětem”, v regionálním tisku, rozhlase, televizi, Internetu a samotných rodičů, dostaly do podvědomí lidí, které pečují o děti s těžším postižením. Začali se na nás obracet rodiče ze všech koutů republiky. Nebyli to již rodiče z Jihočeského kraje, ale přijížděli také z Prahy, ze západních a východních Čech, ze severní a jižní Moravy. Velice nás tento zájem o respitní pobyty překvapil, ale na druhou stranu utvrdil v tom, že Borůvka je jediné středisko v republice, které poskytuje respitní službu v tak velkém rozsahu a péči o klienta. Díky respitním pobytům našeho střediska, mohou rodiče načerpat nové síly do tak zodpovědné péče a zabránit tomu, aby dítě muselo odejít z rodiny a následně muselo být umístněné do ústavu sociální péče.

Projekt byl podpořen částkou v celkové výši 150 000,-Kč.

Třetí ročník společné sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize podpořil mezi ostatními projekty, také projekt Borůvky a to: Respitní pobyty klientů s těžším postižením. Tento ročník byl zatím největší co do sledovanosti a také získaných finančních prostředků. Kuře s kruhem se za tři roky stalo nedílnou součástí našeho střediska a především týdenních respitních pobytů. Díky finanční podpoře ze sbírky “Pomozte dětem”, jsme za čtyři roky pomohli 365 postiženým dětem z celé republiky. Velice nás těší, že projekt byl podpořen v celé výši a to částkou  331 300,-Kč.

Sbírka „Pomozte dětem“
Za tři roky podpořila sbírka “Pomozte dětem” Týdenní respitní pobyty našeho střediska částkou ve výši  670 540,-Kč.

Žluté kuře se záchranným kruhem, kdo by neznal typický symbol celorepublikové sbírky „Pomozte dětem“, kterou organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Již počtvrté se rozdělovaly finanční prostředky z této sbírky neziskovým organizacím. Nás velice těší, že „kuře“ vzalo Borůvku pod svá ochranná křídla a pomohlo realizovat projekt týdenních respitních pobytů. Díky sbírce můžeme pomoci desítkám rodin s těžce tělesně postiženými dětmi z celé naší republiky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidem a organizacím, které se na sbírce podílí. Díky Vám mají děti naději, že se jim dostane pochopení a odborné pomoci. Projekt Týdenních respitních pobyty dětí s těžším postižením byl ve čtvrtém ročníku podpořen částkou ve výši 250 tisíc korun. Děkujeme.

V šestém ročníku sbírky „Pomozte dětem“ nás Kuře vzalo pod svá ochranná křídla a plně podpořilo projekt našeho zařízení s názvem Týdenní respitní pobyty. Projekt je určen pro tělesně postižené děti z celé České republiky.
Jsme si vědomi, jak je těžké rozhodnout komu pomoci, kdo si pomoc zaslouží více a kdo méně. Proto si velice vážíme vyjádřené podpory, která kromě nezbytně nutných financí v sobě přináší také poděkování a ocenění naší práce. Sbírka „Pomozte dětem“ je sbírkou, která si v naší zemi získala velikou prestiž a uznání. Děkujeme, že její součástí můžeme být také my a naši klienti. Projekt byl podpořen částkou ve výši 240 948,-Kč.

V 8. ročníku veřejné sbírky Pomozte dětem! bylo podpořeno 106 projektů. Nás velice těší, že mezi nimi byla i Borůvka a její projekt Týdenních respitních pobytů pro těžce tělesně postižené. Letošní rok je již šestým rokem, kdy byl projekt Borůvky podpořen. Velice náš těší důvěra, která je vyjádřena právě podporou našeho projektu. Na druhou stranu se cítíme být zavázáni k tomu, aby naše služby zůstaly na co nejvyšší úrovni. Společně překonáváme bariéry mezi světem zdravých a světem postižených. Největší odměnou je úsměv dětí a ten patří Vám všem, který se na sbírce podílíte. Děkujeme!!! Projekt byl podpořen částkou ve výši 316 580,-Kč

O sedmičce se říká, že je to šťastné číslo. Pro Borůvku znamená sedmička právě počet podpořených ročníků z celorepublikové sbírky Pomozte dětem!. Kuře s červenobílým kruhem nás opět vzalo pod svá ochranná křídla. Je velice těžké hodnotit projekty, zkoumat, který je dobrý a jak moc pomůže znevýhodněným dětem. Jsme velice potěšeni, že projekt Odlehčovacích pobytů pro těžce tělesně postižené získal podporu hodnotící komise a byl opět podpořen. Po ne příliš šťastném začátku roku je podpora ze strany NROS morální vzpruhou a energií do další práce. Společně budeme opět pomáhat rodinám s těžce postiženými dětmi, které to mají v životě o něco složitější a pomoc druhých ke svému životu potřebují. Děkujeme všem, kteří se na sbírce Pomozte dětem! podílejí a kteří přispěli na její konto. Děkujeme! Projekt byl v 9. ročníku podpořen částkou 280 000,-Kč.

Na závěr mi dovolte poděkovat Nadaci rozvoje občanské společnosti a České televizi za uspořádání sbírky “Pomozte dětem”, která dává jistotu desítkám rodin s postiženými dětmi, že je zde někdo, kdo jim pomůže s tak náročnou a zodpovědnou péčí.

Děkujeme!

Administrator

Administrator

Spolek Borůvka, Borovany Sídlo: Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany IČ: 266 41 003 DIČ: CZ 266 41 003 Číslo účtu: 05 63 08 63 89 / 0800 Česká spořitelna Trhové Sviny

Sponzoři a partneři

Dokumenty

Stáhnout Sociální služby - Příručka pro uživatele Stáhnout Sociální služby - Průvodce VícePřehled všech dokumentů
Jste tady: Borůvkové noci Projekty Projekt Pomozte dětem