O Borůvce

Výroční zprávy spolku Borůvka, Borovany 2007-2017

Ve výročních zprávách, najdete potřebné údaje a čísla týkající se daného roku. K dispozici tak máte vždy všechny informace o stavu hospodaření a naší ekonomické kondici.

Souhrn výročních zpráv Borůvka, Borovany za rok 2007-2017 ▼ ▼ ▼

Dokumenty ke stažení

O Borůvce

  • PDF

Borůvka, Borovany je spolek, který svoji pomoc zaměřuje na rodiny s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Sdružení využívá dlouhodobě pronajatou a bezbariérově upravenou budovu bývalé mateřské školky v Borovanech. Začátek činnosti sahá do roku 1992.

Aktualizováno Pondělí, 09 Duben 2018 07:11

Celý článek...

Co nabízíme

  • PDF
Hlavní činností našeho spolku je sociální služba - Terénní pečovatelská služba. Dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Klientům můžeme nabídnout odpovídající a rodinné zázemí, individuální přístup a odbornou péči. Již 25 let podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům. Za roky naší činnosti je naše zařízení místem pomoci pro stovky rodin s postiženými členy a pro seniory.
  • Terénní pečovatelská služba:

Cílem této služby je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli opustit svůj domov. Jedná se především o péči o vlastní osobu klienta, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, pomoc s vyřizováním na úřadech, s pracemi na zahradě a kolem domu, nákupy, dovoz stravy, apod. Na základě individuální domluvy přizpůsobíme služby konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 7:00 – 17:00 hodin. V našem zařízení mají klienti možnost využít i půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Aktualizováno Pondělí, 09 Duben 2018 07:31

Celý článek...

Více článků...

Jste tady: O Borůvce