top of page

O NÁS

Borůvka, Borovany spolek je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro těžce tělesně a zdravotně postižené a pro seniory. 

Historie spolku sahá až do roku 1992, kdy se uskutečnilo první setkání rodičů a dětí s tělesným postižením.

Rodiče, kteří pracovali jako dobrovolníci, začali připravovat akce, které v té době ve městě Trhové Sviny chyběly, a tím tak začala pomoc dětem s postižením. Začala se rodit vysněná Borůvka, místo, které vzniklo z velké touhy pomoci postiženým lidem, kteří potřebují pomoc druhých.

V dalším roce vzniká občanské sdružení Arpida středisko Trhové Sviny. Počet členů i dětí narůstal a s tím i činnost střediska. Pořádaly se zájezdy a integrované letní tábory.

V roce 1994 se zavedly pravidelné služby pro děti s postižením. Byly pořízeny první kompenzační pomůcky, které pomáhaly při rehabilitacích.

Rok 1997 přinesl splnění snu - pronájem budovy, která se začala postupně přestavovat pro potřeby lidí s postižením. Arpida středisko Trhové Sviny se transformovala na Borůvku, Borovany. Borůvka pak otevřela své nové prostory v Borovanech, kde se začaly poskytovat týdenní odlehčovací pobyty a chráněné pracoviště.

Od svého založení se Borůvka dlouhou dobu věnovala pomoci rodinám s těžce tělesně a zdravotně postiženými dětmi. Odlehčovací služby, které pomáhaly stovkám rodin ročně, navštěvovaly postižené děti z celé republiky. Postupem času, kdy přestaly být odlehčovací pobyty státem podporované a sehnat finanční prostředky na realizaci této služby bylo víc a víc nereálné, vlivem všech okolností i stárnoucí populaci a zvyšujících se poptávkách po službách pro dospělé lidi s postižením i seniory, se Borůvka zaměřila na další potřebné a žádané služby, které v současné době poskytuje.

Hlavní činností je registrovaná sociální služba Terénní pečovatelská služba, kterou poskytujeme v Borovanech, Trhových Svinech, Ledenicích a v přilehlých obcích, přímo v domácnostech klientů.

Dále poskytujeme fakultativní službu Školku pro seniory a pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Od roku 2022 se po letech Borůvka vrací zpátky do Trhových Svinů, kde našla nové zázemí a kde před necelými 30 lety začala pomoc lidem s postižením.

Z nového zázemí dál zajišťujeme námi poskytované a žádané služby, na stejné úrovni a ve stejném rozsahu jako doposud.

Klienti jsou u nás vždy na prvním místě. Služby přizpůsobujeme konkrétním potřebám klienta. Naší snahou je zachovat stabilitu a úroveň služeb, individuální přístup a odbornou péči.

bottom of page